Gemeentelijk vastgoed blijft in nevelen gehuld

Bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed vinden burgemeester en wethouders én een meerderheid van de gemeenteraad meer transparantie niet nodig, of misschien wel gewoon ongemakkelijk. Onlangs heeft onze Rekenkamercommissie de gemeenteraad geadviseerd om de spelregels bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed aan te scherpen. Dit advies is afgelopen week echter…

Lees meer

Vage prestatieafspraken met Wonen Limburg

Voor u als huurder, starter, oudere, alleenstaande of woningzoekende is het nog niet zo gemakkelijk op de woningmarkt. Wonen Limburg heeft met gemeente Venray en Huurdersvereniging Noord-Limburg afspraken gemaakt over de betaalbaarheid en bereikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid en de leefbaarheid van (nieuwe) woningen. Ook is er aandacht voor inwoners met…

Lees meer

Onze winkels elke zondag open!

Op 12 maart besluit onze Gemeenteraad over een ruimere winkelopenstelling. Samengevat; de winkels mogen voortaan elke zondag open zijn i.p.v. 12x per jaar. VVD Venray is erg blij met deze aanpassing van de gemeentelijke verordening, er komt veel minder regeldruk en meer vrijheid voor ondernemers. Wij zien het als een…

Lees meer

Oostverbinding Venray

Vóór een Veiligere, doorstromende en leefbaarder wegennetwerk. VVD Venray stemde in met het voorstel om een Oostverbinding Venray te gaan realiseren tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Dit in afwijking van het momenteel geldende Venrays Verkeers- en VervoersPlan (VVVP) uit 2007. Voor ons een duidelijke keuze omdat er veel…

Lees meer

Bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst

Uitnodiging voor bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst VVD Venray nodigt u uit voor een bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 19 januari. Bedrijfsbezoek: Locatie: ’t Roosendaal VOF, Rozendaal 2, Merselo Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Programma: 13.30 uur ontvangst door Diederik Nijenhuis, eigenaar van varkensfokbedrijf ’t Roosendaal. Er wordt iets verteld over het…

Lees meer

Not in My backyard

De VVD vindt dat we de motor van de economie moeten laten draaien en we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Een goed draaiende  economie is goed voor uw portemonnee. Om al het werk te kunnen doen zijn we steeds meer afhankelijk van buitenlandse werknemers. De VVD stemde dan ook luid  ‘VOOR’…

Lees meer

Toezegging wethouder genoeg?

De VVD diende afgelopen dinsdag een motie in om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie volledig over te nemen in ALLE nieuwe beleidsvoorstellen. De vage doelstellingen, onduidelijke  financiën  en niet meetbare resultaten in het Gebiedsgericht Werken (GGW)  zorgden voor stevige aanbevelingen in het rekenkamercommissierapport ter verbetering van raad en college. Het…

Lees meer

Uitwerking regionale energievisie

Weinig visie; als verkennende studie okay, maar al achterhaald. Tijd om aan de slag te gaan. De energietransitie is voor de VVD Venray een van de ingrijpendste onderwerpen voor de komende jaren / decennia, ook op gemeentelijk niveau. We hebben tot nog toe veel te veel achter de feiten aangelopen…

Lees meer