Agrarische bedrijven horen op het platteland

Dinsdag 7 mei heeft de commissie wonen gesproken over een eerste aanzet richting beleid over grootschalige agrarische bedrijvigheid in het buitengebied. Het is best een uitdaging om beleid te ontwikkelen waar breed draagvlak voor is omdat de belangen soms uiteenlopen. We zullen dus keuzes moeten maken om tot een evenwichtige…

Lees meer

Draagvlak zonnepark komt niet aanwaaien

De gemeente Venray wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Dat klinkt abstract, maar als je in kaart hebt hoeveel energie je wil – en kan – besparen, kan je precies uitrekenen hoeveel energie er moet worden verduurzaamd en wat daarvoor nodig is.  Een aantal hectare zonnepanelen bijvoorbeeld. VVD Venray is zich…

Lees meer

Aldi: nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad het collegevoorstel om de Aldi te vestigen op de locatie Dokter Poelsschool afgewezen. Is dat erg? Of biedt dat een kans voor een betere oplossing? Waar voor de andere partijen het debat ging over de voor- en nadelen van de locaties Toverbal en Dokter Poelsschool,…

Lees meer

Bibliotheekgate

Bibliotheken zijn tegenwoordig geen grote stoffige ouderwetse gebouwen boordevol met boeken meer maar moderne dienstverleners waar het delen van kennis en de sociale culturele functie belangrijker wordt dan het uitlenen van boeken.  De recente geschiedenis in Venray (met BiblioNu) heeft ons geleerd dat deze transformatie niet zomaar geregeld -, laat…

Lees meer

Inburgeren van statushouders

De VVD Venray organiseerde onlangs een studiemiddag over inburgering. De Gemeente, Kusters Scholing (lesprogramma) en 2Switch (praktijkleerbedrijf) gaven informatie over de inhoud van het programma en de geboden begeleiding. Conclusie; in Venray inburgeren loopt prima. De inburgeraar volgt bij Kusters 3 halve dagen per week lessen en bij een praktijkleerbedrijf…

Lees meer

Bij de politie…

Moet je niet te vaak komen, toch ben ik blij dat ik het bureau in Venray heb mogen bezoeken, met de VVD Venray. We werden hartelijk ontvangen door teamchef Jan de Rooij en hij vertelde ons over 2 culturen die samengaan: politie Venray en Gennep.Een korps dat een regio bedient…

Lees meer

Dank voor uw stem!

Het is een vroege zondagmorgen eind januari, nog niet helemaal wakker en de ogen nog half dichtgeknepen sta ik op het dorpsplein voor de kerk. De kerkklokken luiden en de mensen lopen naar de vroege mis op de zondagochtend. Een enkeling spreekt me aan wat we aan het doen zijn.…

Lees meer

Regeling “verplaatsen agrarische bedrijfswoningen”

VVD-Venray stemt voor de regeling “verplaatsen agrarische bedrijfswoningen”. We willen graag zien dat agrariërs die naar een dorpskern willen verhuizen hierin geholpen worden. Dit als onderdeel van de Visie Veehouderij.Dit zal niet gedaan worden met (uw) geld, maar met een regeling die dit mogelijk maakt.Nu zien we woningen verpauperen, volgestopt…

Lees meer

Gemeentelijk vastgoed blijft in nevelen gehuld

Bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed vinden burgemeester en wethouders én een meerderheid van de gemeenteraad meer transparantie niet nodig, of misschien wel gewoon ongemakkelijk. Onlangs heeft onze Rekenkamercommissie de gemeenteraad geadviseerd om de spelregels bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed aan te scherpen. Dit advies is afgelopen week echter…

Lees meer