Uitwerking regionale energievisie

Weinig visie; als verkennende studie okay, maar al achterhaald. Tijd om aan de slag te gaan. De energietransitie is voor de VVD Venray een van de ingrijpendste onderwerpen voor de komende jaren / decennia, ook op gemeentelijk niveau. We hebben tot nog toe veel te veel achter de feiten aangelopen…

Lees meer

Gemeentelijke “ruimte voor ruimte-regeling”

Probaat middel om woon- en leefklimaat te verbeteren, niet zielig zijn met werkingsgebied De VVD Venray stemt in met de vernieuwde gemeentelijke “ruimte voor ruimte-regeling”. Daarmee wordt, in ruil voor de beëindiging van intensieve veehouderijbedrijven, de bouw van woningen toegestaan. Primair doel van de regeling is de verbetering van het …

Lees meer

Motie D’66 “kinderpardon”

Symboolpolitiek, herhaling van zetten Afgelopen mei is een motie over een nieuw kinderpardon in de raad aan de orde geweest. En nu weer. Wat de VVD Venray betreft symboolpolitiek en daar doe wij niet aan mee. Het voegt niets toe en we gaan er als gemeenteraad niet over. Ook inhoudelijk…

Lees meer

Heldere en meetbare doelstellingen

Heldere en meetbare doelstellingen, ook in het sociaal domein. In Venray besteedt de gemeente jaarlijks 120 – 130 miljoen euro. Dat is een kleine 3000 euro voor iedere inwoner van Venray. De helft daarvan wordt uitgegeven aan het zogenaamde sociale domein, dit gaat over zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering…

Lees meer

Hoe staat Venray er financieel nu écht voor?

De gemeenteraad heeft de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Het college bestuurt (draagt zorg voor de uitvoering) en moet normaal gesproken verantwoording afleggen. Dat geldt zeker ook ten aanzien van de gemeentefinanciën. De VVD Venray neemt haar verantwoordlijkheden serieus. Daarom heeft ze voor u in de gemeenteraad vragen gesteld aan…

Lees meer

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen programmabegroting 2019 “Een gezonde toekomst voor Venray” De VVD fractie heeft zich op onderstaande 14 punten uitgesproken over deze programmabegroting. 1 Toegankelijkheid van de aangeboden programmabegroting 2 Samenloop collegeprogramma & programmabegroting 3 Langetermijn doelstellingen college 4 Energietransitie 5 Veiligheid 6 Economie als 4e rode draad? 7 Woningbouw en…

Lees meer

Ruimte voor Ruimte regeling

Prima instrument om overlast rondom woonkernen te reduceren, discussie over toepassingsregels In het verleden is gebleken dat de “ruimte voor ruimte”-regeling een goed instrument is om de milieukwaliteit rondom woonkernen te verbeteren. In het voorstel komen echter alleen bedrijven in aanmerking die 10 of meer woningen belasten. Vanwege discussie over…

Lees meer