Afscheid Trinus Dijkstra

Trinus Dijkstra neemt afscheid van de actieve politiek in Venray. Leden en introducées zijn van harte welkom voor een hapje en een drankje op woensdag 11 juli 2018 – aanvang 19.30 uur in Proeflokaal Goesting, Henseniusplein 13, Venray. Trinus deed voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.…

Lees meer

Voorjaarsnota

Voorjaarsnota & Meerjaren uitgaven- en investeringsplan 2019-2022. Beleidsarme voorjaarsnota akkoord. Stuwmeer restant-investeringskredieten. Zonder dat de effecten van het coalitieakkoord in de voorjaarsnota verwerkt zijn is deze dermate beleidsarm dat daar weinig tegen in te brengen valt. Zorgpunt is wel het stuwmeer aan restant-investeringskredieten ter hoogte van € 46.000.000. Standpunten Raadsvergadering…

Lees meer

Jaarverslag en de jaarrekening 2017

Verantwoording afleggen zonder toetsing aan doelen is betekenisloos. Kernboodschappen van de accountant over financiële situatie serieus nemen. Nader onderzoek gewenst naar patroon van jaarlijkse overschotten op de begroting. Verantwoording afleggen zonder toetsing aan doelen komt neer op: “we zijn goed bezig” en “het gaat de goede kant op”. Zegt de…

Lees meer

Motie extra politieagenten

Limburg én Venray karig bedeeld bij landelijke toekenning extra agenten. Raadsbrede oproep om meer extra agenten. Van de ruim 1100 extra agenten zijn er slechts 31 aan Limburg toebedeeld. Binnen College en Raad leeft het gevoel dat de ernst van de veiligheidsproblematiek in Limburg door de minister van Justitie en…

Lees meer

Beeldkwaliteitsplan Brabander

Gemeente betuttelt toekomstige bewoners. Amendement van Samenwerking en VVD redt het niet. In grote lijnen een prima beeldkwaliteitsplan. Maar een overheid die in detail voorschrijft  hoe burgers hun perceel moeten afscheiden betuttelt mensen. En als dan ook duidelijk is zij deze regels niet gaat handhaven ondergraaft zij daarmee haar eigen…

Lees meer

Locatie ALDI supermarkt

Uitwerking locaties verbreed, nog te vroeg voor één voorkeurslocatie Het voorstel om de locatie Dr. Poelsschool als voorkeurslocatie aan te wijzen voor de vestiging van de ALDI supermarkt is door de voltallige Raad bijgesteld. De uitwerking wordt verbreed met de locatie Toverbal. Bovendien gaat overleg gevoerd worden met ALDI en…

Lees meer

Moties Werknemers met een arbeidsbeperking

Lopende landelijke beleidsvorming geen zaak voor Raad Venray Een tweetal moties gericht op de positie van werknemers met een arbeidsbeperking heeft de VVD afgewezen.  De VVD vindt dat de Gemeenteraad van Venray er goed aan zou doen zich niet te mengen in discussies over landelijk beleid dat nog in ontwikkeling…

Lees meer