De uitslag

Het CDA blijft de grootste partij in Venray met acht zetels. Venray Lokaal wordt nummer twee met vijf zetels. Er valt nog één restzetel (van de 27 zetels) te verdelen tussen CDA en Venray Lokaal. Beide partijen staan in stemmenaantal precies gelijk bij de verdeling van de laatste restzetel. D66…

Lees meer

Opening VVD CAFÉ

Vrijdag 2 maart wordt om 16.00 uur op Schoolstraat 24 (voorheen Expert), in Venray het VVD Café geopend. Loop gerust eens binnen.  Als de vlag uithangt weet u dat het VVD-Café open is. U kunt hier terecht voor een praatje, een bakkie koffie en een foldertje of gewoon even zitten…

Lees meer

Nieuwe lijsttrekker voor VVD Venray

De VVD in Venray heeft, tijdens een bijzondere ledenraadpleging, Harrie van Oosterhout aangewezen als de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Deze wisseling van de wacht was noodzakelijk omdat het hoofdbestuur niet kon instemmen met de kandidatenlijst, zoals deze door de leden in Venray eind november was vastgesteld. De…

Lees meer

Met honderd handtekeningen…

Burgers in Venray krijgen voortaan de mogelijkheid om een onderwerp op de raadsagenda te laten plaatsen, als hun voorstel door tenminste honderd handtekeningen wordt ondersteund. Dat werd unaniem besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 januari. Momenteel bestaat er geen formele mogelijkheid voor inwoners van Venray om een onderwerp op…

Lees meer

Brainstorm

Een aantal kandidaten van de VVD-lijst kwam 28 december bij elkaar voor een brainstormsessie. Diverse voor de toekomst van Venray  aansprekende punten werden uitgebreid besproken.  Als leidraad in de discussie de vraag: ‘Waar gaan we voor,  hoe kunnen we dat bereiken en daarbij het huishoudboekje van de gemeente op orde…

Lees meer

Evaluatie nieuw parkeerbeleid

Kennisnemen van evaluatie, knelpunten oplossen, budgetoverschrijdingen terug naar Raad. Grosso modo waarderen bewoners, ondernemers en bezoekers het nieuwe parkeerregime. Maar niet overal: de bewoners van de omgeving Kruisstraat en de Wilhelminastraat ondervinden extra hinder. In de omgeving van de Kruisstraat speelt vooral de aanloop naar de coffeeshops en de klaarblijkelijk…

Lees meer