Hoe staat Venray er financieel nu écht voor?

De gemeenteraad heeft de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Het college bestuurt (draagt zorg voor de uitvoering) en moet normaal gesproken verantwoording afleggen. Dat geldt zeker ook ten aanzien van de gemeentefinanciën. De VVD Venray neemt haar verantwoordlijkheden serieus. Daarom heeft ze voor u in de gemeenteraad vragen gesteld aan…

Lees meer

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen programmabegroting 2019 “Een gezonde toekomst voor Venray” De VVD fractie heeft zich op onderstaande 14 punten uitgesproken over deze programmabegroting. 1 Toegankelijkheid van de aangeboden programmabegroting 2 Samenloop collegeprogramma & programmabegroting 3 Langetermijn doelstellingen college 4 Energietransitie 5 Veiligheid 6 Economie als 4e rode draad? 7 Woningbouw en…

Lees meer

Ruimte voor Ruimte regeling

Prima instrument om overlast rondom woonkernen te reduceren, discussie over toepassingsregels In het verleden is gebleken dat de “ruimte voor ruimte”-regeling een goed instrument is om de milieukwaliteit rondom woonkernen te verbeteren. In het voorstel komen echter alleen bedrijven in aanmerking die 10 of meer woningen belasten. Vanwege discussie over…

Lees meer

Verkoop woning Lollebeekweg

Gemeente als woningmakelaar geen succes. Met de voorgestelde verkoop van de woning Lollebeekweg 60 voor € 200.000, terwijl de taxatiewaarde € 275.000 bedraagt, kan de VVD niet instemmen. In de huidige (overspannen) woningmarkt is een verkoop van bijna 30% onder de taxatiewaarde niet bepaald een groot succes te noemen. De gemeente…

Lees meer

Initiatief huisvesting arbeidsmigranten

Goed initiatief dat hopelijk verlichting kan brengen in de lastige problematiek van huisvesting van arbeidsmigranten. In de aanloop naar de verkiezingen is een en andermaal gebleken dat de gemeente geen idee heeft hoeveel arbeidsmigranten (ordegrootte 5.000) er in Venray verblijven, waar deze zich bevinden en wat de kwaliteit is van…

Lees meer

Verkoop school Castenray

Behoud school als kenmerkend gebouw, zinvolle bestemming: goed voor Castenray. De VVD stemt in met de verkoop van de voormalige basisschool aan Stichting Residence de Stek. Het is goed om dit kenmerkende gebouw waar veel inwoners van Castenray hun eerste schooljaren hebben doorgebracht op deze manier te kunnen behouden voor…

Lees meer

Vergroening van de gemeentelijke belasting

De VVD heeft ingestemd met een vergroening van de gemeentelijke belasting. Mensen die duurzaam energie opwekken krijgen een voordeel. Een goed signaal omdat we iets MOETEN doen in de energietransitie. Dit voor een rechtvaardige en betere wereld met een leefbaar klimaat voor ons en onze (klein)kinderen. Echter tijdigheid van de…

Lees meer

Beleidsplan Politie eenheid Limburg

De VVD heeft het voorgelegde conceptbeleid van politie-eenheid Limburg naar de prullenbak verwezen. Het spreekt geen noodzaak uit voor meer blauw in Venray, Limburg Noord en geheel Limburg. De VVD ziet graag duidelijke prioriteiten voor Venray zodat we kunnen doorpakken en handhaven zoals bijvoorbeeld noodzakelijk in de “vergeten driehoek”.  …

Lees meer