fbpx

Bouwplannen van bedrijven in de gemeente

Gold scales of justice, gavel and books with differents field of

De gemeenteraad besluit regelmatig over bouwaanvragen van bedrijven. VVD Venray is over het algemeen blij met investeringen en initiatieven van ondernemers omdat vernieuwing een van de bouwstenen is van onze toekomst.

Voor de toetsing van die bouwplannen kijken wij enerzijds naar toepassing van de geldende afspraken en anderzijds naar het algemeen belang. En dat laatste kan soms botsen met de belangen van individuele burgers.

Of het nu gaat om toekomstige vestiging van horeca bij de tankstations aan de A73, de aanleg van zonneparken of de bouw van nieuwe stallen: er zullen vaak partijen zijn met tegengestelde belangen. In veel discussies komt de ‘not in my backyard’ houding naar voren, en een omgevingsdialoog lost dat niet op.

Wij vinden boven alles dat nieuwbouw aan de juiste voorwaarden moet voldoen: veiligheid en dat zoveel als redelijkerwijs mogelijk is maatregelen worden genomen om overlast voor de omgeving te voorkomen.

Zo zal VVD Venray ook willen meewerken aan vestiging van horeca aan de A73, mits de juiste maatregelen voor (verkeers)veiligheid en overlast, zoals zwerfafval, worden genomen.

Binnenkort zal het beleid over intensieve veehouderij weer aktueel worden. VVD Venray is niet voor maatregelen die nieuwe ontwikkelingen blokkeren. Wij vinden dat bij (nieuw)bouw moet worden gestuurd op minimale belasting van de omgeving. Bijvoorbeeld met innovatieve technische voorzieningen. Als oude, vervuilende stallen worden vervangen door nieuwe met betere voorzieningen, zijn mens, dier én de agrarische sector in Venray beter af.

Wilt u uw mening geven over bouwinitiatieven in de gemeente, vind u dat we iets over het hoofd zien? Laat het ons weten!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email