fbpx

Bouwplan Prins Bernhardstraat

Als VVD Venray zijn wij voor bouwen. Zo ook op de Prins Bernhardstraat in de Oranjebuurt. Tijdens de raadsvergadering van 12 december jl. is dit plan behandeld. VVD Venray is daarbij wel kritisch op de gevoerde omgevingsdialoog door de partijen.

De partijen stonden gedurende de dialoog tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Hierdoor heeft de dialoog helaas niet voor iedereen tot tevredenheid geleid. Zowel op het gelopen proces alsook op de inhoud van de omgevingsdialoog kunnen de initiatiefnemer en de gemeente daarom lessen trekken.

Inhoudelijk kan wat VVD Venray betreft dit plan wel door. Het verzoek dat ook door een van de partijen werd ingediend om dit plan terug naar te tekentafel te sturen, had ook geen enkel onderbouwend en houdbaar argument. Er is in onze gemeente een woningnood die opgelost moet worden. Het is goed om te zien dat het huidige college van B&W die woningbouwopgave samen met Wonen Limburg oppakt.

Daarbij gaat het bij bouwplannen niet alleen om het aantal wooneenheden die we bouwen. Het gaat er ook om dat we bouwen voor de juiste doelgroepen. Door de huidige drie bouwlagen zijn de appartementen geschikt als woningen voor kleine gezinnen. Daarbij is door de initiatiefnemer ook gekeken naar de inpassing in de wijk, bijvoorbeeld door het dak van de derde bouwlaag terug te laten lopen.

Laura Borst: “Ook met dit bouwplan blijft de Oranjebuurt een fijne woonbuurt. Met een bouwplan dat niet alleen voor alleenstaanden past, maar ook voor samenwonenden. Die ook nog eens kunnen blijven wonen als ze een kindje krijgen.”


Zie voor meer informatie: https://venray.raadsinformatie.nl/document/12761179/1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email