fbpx

Boeren kop van Jut

Nutrients soil meter. Measure soil for nitrogen content with dig

De afgelopen weken kon je de krant niet openslaan zonder het woord stikstof tegen te komen. Je wordt van alle kanten bekogeld met discutabele cijfers, percentages en meningen. De overheid probeert nu invulling te geven aan een rechterlijke uitspraak die een groot deel van Nederland economisch op slot zet.

Het komt er uiteindelijk op neer dat we in een dichtbevolkt land als Nederland keuzes zullen moeten maken tussen een bepaalde perceptie van wat natuur zou moeten zijn aan de ene kant en welvaart en voedselzekerheid aan de andere kant. Er zijn nu plannen om verouderde veehouderijen nabij Natura 2000 gebieden uit te kopen. Klassieke familiebedrijven waar het water al aan de lippen stond zullen mogelijk van deze regeling gebruik maken, maar aangezien er alleen op basis van schattingen en modellen wordt gewerkt moet de toekomst uitwijzen wat voor effect dit gaat hebben op de natuurgebieden.

Het populistische idee om de veestapel in Nederland dan maar te halveren was de druppel die de emmer voor veel boeren en burgers in het buitengebied deed overlopen. Een hele sector wordt weggezet als achterhaald, ineffici├źnt en overbodig. Terwijl deze sector is juist al jaren bezig met reductie van de uitstoot en die daalt ook nog steeds. Ik kan het de boeren echter niet kwalijk nemen als ze op dit moment te weinig vertrouwen in de overheid hebben om investeringen te blijven doen.

Net als in onze gemeente willen we dat in Den Haag stabiel en langjarig beleid wordt gemaakt gebaseerd op feiten en gedegen onderzoek.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email