fbpx

Antwoord op vragen van PvdA Venray

Rose

Wij hebben gepleit om landelijk meer vaart te maken met kernenergie om op een acceptabele manier de doelstellingen in 2050 te willen halen. Zonder daarbij afhankelijk te worden van energieleveranciers uit het buitenland. Het is ook maar de vraag hoe duurzaam die energie uit het buitenland zou zijn…

Beste PvdA, we kunnen zoveel zonneparken en windmolens aanleggen als we willen, maar het zal nooit voldoende zijn om aan onze totale energievraag te voorzien. De zon schijnt niet altijd en het is ook wel eens windstil. We hebben nu al moeite om 3 molens te plaatsen in Venray voor de doelstelling in 2030. Hoeveel molens willen jullie dan wel niet gaan plaatsen tot 2050? Wij willen voorkomen dat we straks een voor Venray onacceptabele taakstelling opgelegd krijgen.

Wij pleiten niet voor een kerncentrale in Venray of Noord-Limburg. Vanwege de ligging in het binnenland en de grote verschillen in waterstanden in de Maas (beschikbaarheid koelwater) lijkt ons dat ook niet logisch. Het is aan de landelijke overheid om hiervoor een geschikte locatie te vinden. Ook om ervoor te zorgen dat de benodigde landelijke infrastructuur op orde is. En uiteraard om de veilige opslag van het kernafval te borgen.

Maar eerlijk is eerlijk. Net zomin als dat je alleen op zonne-energie en windmolens moet wedden, moet je dat ook niet alleen doen op kernenergie. Of alleen gaan zitten wachten op innovaties die mogelijk in de toekomst inzetbaar worden. Volgens ons is het daarom verstandig om in te zetten op een gezonde mix. Met zonne- en windenergie. Met innovaties. Maar ook met veilige kernenergie.

En ja, wij verwachten dat daar draagvlak voor is!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email