fbpx

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen programmabegroting 2019
“Een gezonde toekomst voor Venray”

De VVD fractie heeft zich op onderstaande 14 punten uitgesproken over deze programmabegroting.
1 Toegankelijkheid van de aangeboden programmabegroting
2 Samenloop collegeprogramma & programmabegroting
3 Langetermijn doelstellingen college
4 Energietransitie
5 Veiligheid
6 Economie als 4e rode draad?
7 Woningbouw en vestigingsklimaat Venray
8 Huisvesting arbeidsmigranten
9 Gezondheidszorg
10 Zelfredzaamheid
11 Samenwerkingsverbanden
12 Financiën
13 Belastingen
14 Het revolverend fonds

De volledige tekst in pdf

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email