fbpx

Agrarische bedrijven horen op het platteland

Dinsdag 7 mei heeft de commissie wonen gesproken over een eerste aanzet richting beleid over grootschalige agrarische bedrijvigheid in het buitengebied. Het is best een uitdaging om beleid te ontwikkelen waar breed draagvlak voor is omdat de belangen soms uiteenlopen. We zullen dus keuzes moeten maken om tot een evenwichtige visie op het gebruik van het buitengebied te kunnen komen zonder te veel beknellende en beperkende regelgeving.

We zijn het er allemaal wel over eens dat het buitengebied geen industriële uitstraling moet krijgen. Daarom vinden we het belangrijk om een duidelijk onderscheid te blijven maken tussen industriële en agrarische bedrijvigheid.

We zijn trots op onze kennisintensieve, efficiënte, hoogproductieve en innovatieve boerenbedrijven in de gemeente Venray. Deze bedrijven dragen immers voor een groot deel bij aan het karakter en de economische waarde van het buitengebied. Schaalvergroting in de landbouw maakt het voor deze ondernemers mogelijk om meer te investeren in emissiebeperkende maatregelen en zaken die leiden tot een lager verbruik van fossiele energie. Daarnaast moet het toelaten van beperkte ondersteunende en verwerkende faciliteiten op locaties waar dit landschappelijk passend kan worden gemaakt mogelijk blijven. We kunnen bepaalde gebieden die nu al grotendeels uit grootschalige agrarische bebouwing bestaan aanwijzen als agrarisch industrieel ontwikkelgebied. Daar wordt grootschalige bedrijvigheid dan zoveel mogelijk geconcentreerd. Hier kunnen dan ook passende verkeersmaatregelen worden genomen voor veiligheid en doorstroming.

Zo zorgen we dat in het buitengebied van de gemeente Venray ruimte blijft voor wonen, natuur, recreatie én een duurzame agrarische sector.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email