fbpx

Advies informateurs

Puzzle Pieces

De informateurs hebben zojuist hun advies uitgebracht. Maandag 4 april gaan we er op reageren.
Het persbericht hieronder is zojuist door onze gemeente verstuurd:

Venray, 1 april 2022

Venray Lokaal, VVD, Samenwerking Venray en D66 in gesprek

Werken aan een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen

Venray Lokaal, VVD, Samenwerking Venray en D66 zijn aan zet om samen te komen tot een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen. Drie van de vier partijen hebben winst geboekt bij de verkiezingen en gezamenlijk bezitten zij 17 van de 27 zetels in de Venrayse gemeenteraad. Deze combinatie doet het meest recht aan de stem van de kiezer. SP, PvdA en GroenLinks kunnen vervolgens bezien of zij, als links blok, het akkoord kunnen steunen. Deelname van het CDA aan de coalitie blijkt na een eerste informatieronde niet haalbaar. Daarvoor moet eerst het vertrouwen herstellen.

Zo luiden de eerste bevindingen van de informateurs Walraven en Van Asseldonk. Zij voerden afgelopen week vertrouwelijke gesprekken met alle raadsfracties in Venray. Hieruit bleek dat de bestuurscrisis in 2021, waarbij het CDA terugtrad uit de toenmalige coalitie, op weerstand stuit om nu de samenwerking met het CDA aan te gaan. Van Asseldonk: “We merkten tijdens de gesprekken wel dat de partijen, in het belang van Venray, willen werken aan het herstel van het vertrouwen in het CDA. De bereidheid is er zeker en dat is positief”.

Meer ruimte voor eigen initiatief van de raad
Ook is duidelijk geworden dat een volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord niet meer gewenst is omdat de samenleving snel verandert en er steeds nieuwe uitdagingen komen voor gemeenten. Er moet meer ruimte komen voor de raad om met eigen initiatieven te komen en zelf zaken te agenderen. Van Asseldonk: “Een bestuursakkoord op hoofdlijnen met daarin aandacht voor een aantal hoofdthema’s biedt daarvoor uitkomst. Op een groot aantal thema’s kunnen de partijen elkaar al vinden. Toch zijn er nog wel verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid in relatie tot de intensieve veehouderij. Of over de manier waarop armoedebeleid moet worden ingevuld”.

Vier of vijf wethouders
Over het aantal benodigde wethouders, vier of vijf, heerst nog verschil van opvatting, zo blijkt uit het verslag van de informateurs. Er is veel werk te doen en de werklast van de huidige wethouders is groot. Walraven:” Met een goede rolverdeling en een stevige ambtelijke ondersteuning, lijkt het ons mogelijk om het werk te verdelen onder vier wethouders, waarbij de burgemeester mogelijk enkele niet politiek gevoelige dossiers kan behartigen”.

Afspraken over het vervolg
Op maandag 4 april, tijdens een openbare zitting om 18.00 uur, reageren de fracties op deze eerste bevindingen van de informateurs en worden afspraken over het vervolg gemaakt.  Walraven: “We kijken terug op een goed verloop van deze eerste informatieronde. De gesprekken verliepen voorspoedig, de sfeer was goed en men was open en constructief. We hebben er alle vertrouwen in dat er ruim voor de zomer een nieuw, breed gedragen akkoord ligt en er een nieuwe wethoudersploeg in Venray aan de slag kan gaan”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email