fbpx

Accommodatiebeleid

Op de agenda staat de implementatie van het (nieuwe) accommodatiebeleid “sport en jongeren”. Twee jaar geleden is door de raad het nieuwe beleid vastgesteld met daarbij de vraag (en de toezegging van de wethouder) om toe te zien op de uitwerking van dat beleid.

Voor het belang van goede sportaccommodaties en goede jeugd- en jongeren- voorzieningen hoeven we gelukkig niemand te overtuigen. Tegelijk moeten we wel altijd kritisch blijven kijken. Voor VVD Venray spelen er bij dit voorstel 3 zaken:

(1) Zijn de criteria en de basis voor de vergoedingen uniform, objectief en rationeel?
(2) Hebben we met dit voorstel nu ook alles in beeld? Hoe zit het met andere accommodaties?
(3) Waarom blijft de voetbalvereniging BVV27 uit Blitterswijck buitengesloten?

Wat ons positief stemt is de systematiek voor de instandhoudingsvergoedingen: uniform, gebaseerd op objectieve gegevens en rekening houdend met de mogelijkheden tot zelfwerkzaamheid. Omdat dit voorstel zich beperkt tot buitensportaccommodaties willen wij wel graag een totaaloverzicht zien van alle gemeentelijke accommodaties c.q. participaties c.q. vergoedingen.

Verder blijkt voetbalvereniging BVV’27 uit Blitterswijck uitgesloten te zijn (en te blijven in dit voorstel) van vergoeding voor hun accommodatie. Tijdens het laatste Sprekersplein hield hun voorzitter Niels Hendrix een pleidooi om BVV27 nu wél mee te nemen in het beleid. Zijn pleidooi zette velen aan het denken en was ook voor ons aanleiding om ook deze vraag te stellen.

Op 26 september a.s. staat het op de raadsagenda. In de komende weken komen we tot ons liberale standpunt, samen met onze steunfractieleden. Mocht u ook nog relevante informatie hebben, dan horen we dat uiteraard ook graag.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email