Nieuws

Brainstorm
 

Brainstorm

Een aantal kandidaten van de VVD-lijst kwam 28 december bij elkaar voor een brainstormsessie. Diverse voor de toekomst van Venray  aansprekende punten werden uitgebreid besproken.  Als leidraad in de discussie de vraag: ‘Waar gaan we voor,  hoe kunnen we dat bereiken en daarbij het huishoudboekje van de gemeente op orde...
Deelneming in de stichting Kunstencentrum Jerusalem
 

Deelneming in de stichting Kunstencentrum Jerusalem

Raad “not amused” over handelswijze huidige bestuur, gemeente neemt regie bij afwikkeling Kunstencentrum Jerusalem. Bijna Raad breed wordt met verontwaardiging gereageerd op de handelswijze van het huidige bestuur waardoor onnodige extra kosten ten laste van de burger ontstaan. Daarmee is meteen duidelijk dat er voor het nemen van de regie...
Toekomstplan jongerencentrum the B
 

Toekomstplan jongerencentrum the B

Voor één jaar professionele ondersteuning, voorlopig geen poppodium. Het plan voor de verdere ontwikkeling van jongerencentrum The B (“the next step”) voorziet in continueren van de huidige professionele ondersteuning gedurende nogmaals 3 jaar en in de doorgroei richting lokaal Poppodium. Mede dankzij die ondersteuning begint “the B” zich afgelopen jaar...
Evaluatie nieuw parkeerbeleid
 

Evaluatie nieuw parkeerbeleid

Kennisnemen van evaluatie, knelpunten oplossen, budgetoverschrijdingen terug naar Raad. Grosso modo waarderen bewoners, ondernemers en bezoekers het nieuwe parkeerregime. Maar niet overal: de bewoners van de omgeving Kruisstraat en de Wilhelminastraat ondervinden extra hinder. In de omgeving van de Kruisstraat speelt vooral de aanloop naar de coffeeshops en de klaarblijkelijk...
Vaststelling bestemmingsplan “De Brier”
 

Vaststelling bestemmingsplan “De Brier”

Plan akkoord. Taboe op vestiging supermarkt blijft, de deur gaat (helaas) niet op een kier. Belangrijkste discussiepunt bij de vaststelling van bestemmingplan “De Brier” is het wel of niet creëren van een opening voor het vestigen van een supermarkt. Een motie van PP2, inVENtief en de VVD om daarvoor “de...
Venray kan wel wat meer VVD gebruiken
 

Venray kan wel wat meer VVD gebruiken

Kandidaten gemeenteraad. Boven: Frank Hazeu, John Niessen, René Francken, Leo Janssen, Jeu de Wit Midden: Noud Wellen, Harrie van Oosterhout, Toon Kateman, Theo Swinkels Beneden: Michel Gerrits, Bas Künen, Wim de Schryver Onderaan: Leonie Cals               Alle 16   Studiofoto’s van Saskia Faessen-Hoedemaekers
Frank Hazeu lijsttrekker
 

Frank Hazeu lijsttrekker

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in de Witte Hoeve te Venray werd afgelopen maandag met overgrote meerderheid Frank Hazeu benoemd tot VVD-lijsttrekker bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Venray. Hazeu: “Het is mij een eer om deze kar te mogen trekken.” Frank volgt Ingeborg de Barbanson op die zich na twaalf jaar...
Ledenvergadering kandidaatstelling
 

Ledenvergadering kandidaatstelling

Het kandidaatstellend bestuur van VVD Maasland heeft in september mevrouw Ingeborg de Barbanson voorgedragen als VVD Venray lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De heer Frank Hazeu meldde zich, binnen de daarvoor gestelde termijn begin november, aan als tegenkandidaat. Nieuwe zakelijke ontwikkelingen en het feit dat er zich...
Frank Hazeu kandidaat lijsttrekker
 

Frank Hazeu kandidaat lijsttrekker

Naast de door VVD Maasland voorgedragen kandidaat heeft Frank Hazeu zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap. Op zaterdag 28 oktober vindt de VVD Maasland vergadering plaats in het Cultureel Centrum van Landgoed Roepaen in Ottersum. Aanvang 14.00 uur. Gedurende deze middag zullen er deelsessies zijn per gemeente om de lijsttrekkers...