Nieuws

Verkiezingsprogramma
 

Verkiezingsprogramma

Hier treft u een beknopte versie van het verkiezingsprogramma aan. Bekijk het pdf bestand
Nieuwe lijsttrekker voor VVD Venray
 

Nieuwe lijsttrekker voor VVD Venray

De VVD in Venray heeft, tijdens een bijzondere ledenraadpleging, Harrie van Oosterhout aangewezen als de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Deze wisseling van de wacht was noodzakelijk omdat het hoofdbestuur niet kon instemmen met de kandidatenlijst, zoals deze door de leden in Venray eind november was vastgesteld. De...
Nieuwe kandidatenlijst
 

Nieuwe kandidatenlijst

Kandidaten gemeenteraad.   Studiofoto’s van Saskia Faessen-Hoedemaekers
Met honderd handtekeningen…
 

Met honderd handtekeningen…

Burgers in Venray krijgen voortaan de mogelijkheid om een onderwerp op de raadsagenda te laten plaatsen, als hun voorstel door tenminste honderd handtekeningen wordt ondersteund. Dat werd unaniem besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 januari. Momenteel bestaat er geen formele mogelijkheid voor inwoners van Venray om een onderwerp op...
Brainstorm
 

Brainstorm

Een aantal kandidaten van de VVD-lijst kwam 28 december bij elkaar voor een brainstormsessie. Diverse voor de toekomst van Venray  aansprekende punten werden uitgebreid besproken.  Als leidraad in de discussie de vraag: ‘Waar gaan we voor,  hoe kunnen we dat bereiken en daarbij het huishoudboekje van de gemeente op orde...
Deelneming in de stichting Kunstencentrum Jerusalem
 

Deelneming in de stichting Kunstencentrum Jerusalem

Raad “not amused” over handelswijze huidige bestuur, gemeente neemt regie bij afwikkeling Kunstencentrum Jerusalem. Bijna Raad breed wordt met verontwaardiging gereageerd op de handelswijze van het huidige bestuur waardoor onnodige extra kosten ten laste van de burger ontstaan. Daarmee is meteen duidelijk dat er voor het nemen van de regie...
Toekomstplan jongerencentrum the B
 

Toekomstplan jongerencentrum the B

Voor één jaar professionele ondersteuning, voorlopig geen poppodium. Het plan voor de verdere ontwikkeling van jongerencentrum The B (“the next step”) voorziet in continueren van de huidige professionele ondersteuning gedurende nogmaals 3 jaar en in de doorgroei richting lokaal Poppodium. Mede dankzij die ondersteuning begint “the B” zich afgelopen jaar...
Evaluatie nieuw parkeerbeleid
 

Evaluatie nieuw parkeerbeleid

Kennisnemen van evaluatie, knelpunten oplossen, budgetoverschrijdingen terug naar Raad. Grosso modo waarderen bewoners, ondernemers en bezoekers het nieuwe parkeerregime. Maar niet overal: de bewoners van de omgeving Kruisstraat en de Wilhelminastraat ondervinden extra hinder. In de omgeving van de Kruisstraat speelt vooral de aanloop naar de coffeeshops en de klaarblijkelijk...
Vaststelling bestemmingsplan “De Brier”
 

Vaststelling bestemmingsplan “De Brier”

Plan akkoord. Taboe op vestiging supermarkt blijft, de deur gaat (helaas) niet op een kier. Belangrijkste discussiepunt bij de vaststelling van bestemmingplan “De Brier” is het wel of niet creëren van een opening voor het vestigen van een supermarkt. Een motie van PP2, inVENtief en de VVD om daarvoor “de...