fbpx

5. Ik wil leven in een omgeving waar de gemeente er voor ons is

Waar de gemeente dienstbaar en modern is

De VVD verwacht van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Wel moet daarbij goed worden gekeken dat ook mensen die geen gebruik (kunnen) maken van digitale middelen, tijdig en voldoende worden geïnformeerd. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

Waar de overheid je niet in de weg zit

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan onder meer via dorps- of wijkraden en andere klankbordgroepen, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen. Voornamelijk voor gevoelige onderwerpen staan wij achter het organiseren van een dialoog zodat alle invalshoeken bij de beleidsmakers en politiek zichtbaar worden.

En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

De VVD is voor lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. We willen dat de gemeente Venray zich gaat richten op de uitvoering van kerntaken met een kleinere gemeentelijke organisatie. Daarmee kan een mogelijke verlaging van de algemene uitkering van het gemeentefonds worden opgevangen.