fbpx

3. Ik wil leven in een omgeving waar iedereen meedoet

Waar je met plezier naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. De VVD vindt dat mensen die zorg nodig hebben, waarvoor zij zelf of hun omgeving niet kunnen zorgen, erop moeten kunnen rekenen dat passende steun en zorg voor hen beschikbaar blijft.

Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.

Waar iedereen goede zorg krijgt

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren of vrijwilligers een helpende hand bieden. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. De VVD vindt dat de gemeente het belastingsgeld van de rijksoverheid doelmatig moet besteden en ervoor moet zorgen, dat dit op de juiste plek terechtkomt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in hun eigen omgeving, met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunt de VVD initiatieven voor zorg op kleine schaal.

Waar ruimte is voor sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD vindt het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Of mensen aan sport willen doen of niet, mogen ze helemaal zelf weten. Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de inwoners van de gemeente. Meer beweging en het opdoen van sociale contacten heeft een gunstige invloed op de gezondheid. Jongeren leren binnen hun sportclub spelender wijze met elkaar samenwerken en plezier maken en zijn daardoor op een positieve manier bezig met hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Waar aandacht is voor kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. Op heel veel beleidsterreinen – economie, cultuur, zorg, toerisme – legt erfgoed het fundament voor kwaliteit. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De (straks verplichte) Omgevingsvisie en het Omgevingsplan dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving voor bewoners en bezoekers. Erfgoed is een bouwsteen die de identiteit van onze gemeente een gezicht geeft. Cultuur in Venray is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.

En waar nieuwkomers zich aanpassen

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. Als asielzoekers permanent mogen verblijven dan vindt de VVD dat men daarmee ook een eigen verantwoordelijkheid heeft verkregen om er alles aan te doen een volwaardig lid te van onze maatschappij te worden.

Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD vindt het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Of mensen aan sport willen doen of niet, mogen ze helemaal zelf weten. Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de inwoners van de gemeente. Meer beweging en het opdoen van sociale contacten heeft een gunstige invloed op de gezondheid. Jongeren leren binnen hun sportclub spelender wijze met elkaar samenwerken en plezier maken en zijn daardoor op een positieve manier bezig met hun ontwikkeling naar volwassenheid.