Frank Hazeu kandidaat lijsttrekker

Naast de door VVD Maasland voorgedragen kandidaat heeft Frank Hazeu zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap.
Op zaterdag 28 oktober vindt de VVD Maasland vergadering plaats in het Cultureel Centrum van Landgoed Roepaen in Ottersum. Aanvang 14.00 uur.
Gedurende deze middag zullen er deelsessies zijn per gemeente om de lijsttrekkers aan te wijzen en de verkiezingsprogramma’s en groslijsten vast te stellen.

Motivering kandidaatstelling lijsttrekkerschap VVD Venray

Bij deze stel ik mij kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de VVD Venray ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De VVD in Venray verdient een goede vertegenwoordiging met heldere standpunten en een duidelijk eigen geluid. Dit gebaseerd op standpunten voorbereid met brede steun in de (steun-)fractie en geluiden vanuit de leden en inwoners van Venray.

De komende periode moet er hard gewerkt worden aan het uitbouwen van de groslijst voor de  november vergadering en het versterken en uitbreiden van  (steun-)fractie en commissieleden  om daarmee te zorgen voor een breed draagvlak binnen de VVD en de inwoners van Venray.

Als ondernemer en consultant in Venray; mijn langjarige internationale ervaring in het bankwezen en het daarbij managen van grote, multiculturele en internationale groepen, ben ik uitstekend gepositioneerd leiding te geven aan de gemeenteraadsfractie in Venray.

Huidige activiteiten binnen de VVD:

 • Bestuurslid organisatie Netwerk Maasland en voorzitter werkgroep Venray
 • Voorzitter kandidaat-stellende besturen Boxmeer en St Anthonis
 • Lid kandidaat-stellend bestuur Gennep.

Voorheen:

 • Diverse bestuursfuncties afdelingen  VVD Venray en Voerendaal; waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester
 • Kandidaat lijsttrekker gemeente Voerendaal (eind 80er jaren)
 • Lid steunfracties.

Maatschappelijk:

Thans:

 • Penningmeester Bestuur  Puri Cantores, de landelijk overkoepelende organisatie van jongenskoren waaronder de Zangers van St Frans te Venray

Voorheen:

 • 10 jaar penningmeester Bestuur Basisschool De Hommel
 • Voorzitter  Stichting gehandicapten Ruiters Venray (succesvol fusieproces gerealiseerd met manege Seurenheide in Well)
 • Voorzitter Stichting peuterspeelzalen Venray met opening nieuwe speelzalen en transformatie van louter vrijwilligers  naar een organisatie met betaalde krachten aangevuld met vrijwilligers.
 • Bestuurslid (diverse rollen) Juniorkamer Land van Herle
 • Bestuurslid (diverse rollen) Rotary Wilanow (Warschau) diverse projecten gerealiseerd, waaronder het “adopteren” (nieuw interieur/nieuwe ramen en deuren etc .etc) van een 3-tal weeshuizen.

Hobby’s:

 • Paardentrainer en  fokker van harddravers, en amateurrijder
 • Lezen en activiteiten ondernemen met de kleinkinderen.
 • Buitenlandse vakanties met vrouw en kinderen.
 • Jaarlijks rond 5 december transformeer ik mijzelf  graag bij enkele gelegenheden tot Sinterklaas.

Ik hoop op uw steun te mogen rekenen.

Frank Hazeu

 

 

2 reacties

 1. Beste Frank, U staat helemaal niet op de kandidatenlijst van Venray.

  • Het bericht waar u op reageert is van 25 oktober 2017. Toen was Frank nog wel kandidaat. Later is Harrie van Oosterhout in zijn plaats gekomen.
   Webmaster VVD Venray

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *