fbpx

2 . Ik wil leven in een omgeving waar ruimte is voor eigen initiatief

Waar mensen volop de ruimte krijgen

De VVD is van mening dat burgers, bedrijven en instellingen betrokken moeten zijn bij het wel en wee van onze gemeente. Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een kinderboerderij. Wij juichen deze initiatieven toe en ze dienen door de gemeente serieus te worden behandeld. Het sluit aan bij ons streven naar zelfstandigheid, naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. De VVD kiest als liberale partij daarbij wel voor een strikte scheiding tussen kerk en staat.

Waar ondernemers volop ruimte krijgen

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Dit moet gebeuren met zo weinig mogelijk bemoeienis van de gemeente. Ondernemers weten uiteindelijk zelf het beste hoe ze hun geld moeten verdienen en daarnaast welvaart en banen creëren. Er is in Venray een gevarieerd palet van ondernemingen, in de zorg, dienstverlening, industrie, logistiek en zeker in de agrarische sector. We moeten als gemeente er alles aan doen om deze diverse structuur van de bedrijvigheid te behouden en te verbeteren.

En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen

De VVD vindt het belangrijk om bewust om te gaan met het milieu en onze leefomgeving, zodat de aarde ook voor toekomstige generaties bewoonbaar blijft. Niet alleen de overheid maar ook alle inwoners zullen hier een bijdrage aan moeten leveren en keuzes moeten maken ten aanzien van bijvoorbeeld besparen op energie en water of verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen. Een beter milieu begint bij jezelf!. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures; niet door subsidies. Initiatieven dienen te passen in een ruimtelijke ordening die passend is voor Venray, waar indien mogelijk, rekening gehouden zal worden met de persoonlijke keuzevrijheid van de burgers.