Nieuws

Locatie ALDI supermarkt
 

Locatie ALDI supermarkt

Uitwerking locaties verbreed, nog te vroeg voor één voorkeurslocatie Het voorstel om de locatie Dr. Poelsschool als voorkeurslocatie aan te wijzen voor de vestiging van de ALDI supermarkt is door de voltallige Raad bijgesteld. De uitwerking wordt verbreed met de locatie Toverbal. Bovendien gaat overleg gevoerd worden met ALDI en...
Onderzoek nut en noodzaak “in geval van nood-kaart”
 

Onderzoek nut en noodzaak “in geval van nood-kaart”

Nut en noodzaak twijfelachtig, wel informatie voor burgers via lokale media In november 2017 heeft de VVD een motie ingediend om, in navolging van de gemeente Amstelveen, ook in Venray de “in geval van nood-kaart” in te voeren. Die motie is aangehouden om meer informatie in te kunnen winnen over...
Moties Werknemers met een arbeidsbeperking
 

Moties Werknemers met een arbeidsbeperking

Lopende landelijke beleidsvorming geen zaak voor Raad Venray Een tweetal moties gericht op de positie van werknemers met een arbeidsbeperking heeft de VVD afgewezen.  De VVD vindt dat de Gemeenteraad van Venray er goed aan zou doen zich niet te mengen in discussies over landelijk beleid dat nog in ontwikkeling...
Motie Herziening stem- en telsysteem
 

Motie Herziening stem- en telsysteem

Motie “Herziening stem- en telsysteem bij verkiezingen” Tijd om de archaïsche manier van stemmen tellen af te danken Een motie (VVD mede-indiener) met daarin de oproep aan het college om bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te dringen op een herziening van het stem- en telsysteem bij...
Kappen voor uw veiligheid
 

Kappen voor uw veiligheid

Kappen voor uw veiligheid, maar wél “1 op 1 herplant” Op 17 april, tijdens de eerste raadsvergadering met de nieuwe raad, is het raadsvoorstel mede ondersteund en kan de gemeente €162.500,– uit de post onvoorzien aanwenden om de urgente maatregelen te treffen om uw veiligheid te bevorderen. Doordat er vele...
Installatie gemeenteraad
 

Installatie gemeenteraad

Donderdag 29 maart stond  slechts één punt op de agenda van de raadsvergadering:  de installatie van de nieuw gekozen gemeenteraad die deze periode gevormd wordt door zeven partijen. Na de opening feliciteerde de burgemeester de 27 nieuw gekozen raadsleden. Hij schetste kort welke taken hen te wachten staan en gaf...
Afscheid raadsleden 2014-2018
 

Afscheid raadsleden 2014-2018

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad (periode 2014 – 2018)  werd er stil gestaan bij het afscheid van elf raadsleden, waaronder Ingeborg de Barbanson en Bram Dirkx.  De burgemeester had een persoonlijk afscheidswoordje, waarin hij de vertrekkende raadsleden treffend typeerde. Zij kregen allemaal een zilveren bij en een bos...
De uitslag
 

De uitslag

Het CDA blijft de grootste partij in Venray met negen zetels. Venray Lokaal wordt nummer twee met vijf zetels. De restzetel is na de hertelling op 26 maart na het CDA gegaan. De SP blijft op vier zetels. D66 en Samenwerking behouden er ieder drie. De VVD komt opnieuw met...
Opening VVD CAFÉ
 

Opening VVD CAFÉ

Vrijdag 2 maart wordt om 16.00 uur op Schoolstraat 24 (voorheen Expert), in Venray het VVD Café geopend. Loop gerust eens binnen.  Als de vlag uithangt weet u dat het VVD-Café open is. U kunt hier terecht voor een praatje, een bakkie koffie en een foldertje of gewoon even zitten...