Nieuws

Bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst
 
Bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst
Uitnodiging voor bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst VVD Venray nodigt u uit voor een bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 19 januari. Bedrijfsbezoek: Locatie: ’t Roosendaal VOF, Rozendaal 2, Merselo Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Programma: 13.30 uur ontvangst door Diederik Nijenhuis, eigenaar van varkensfokbedrijf ’t Roosendaal. Er wordt iets verteld over het bedrijf en over de varkenshouderij…
Not in My backyard
 
Not in My backyard
De VVD vindt dat we de motor van de economie moeten laten draaien en we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Een goed draaiende  economie is goed voor uw portemonnee. Om al het werk te kunnen doen zijn we steeds meer afhankelijk van buitenlandse werknemers. De VVD stemde dan ook luid  ‘VOOR’ het intrekken van het beleid…
Toezegging wethouder genoeg?
 
Toezegging wethouder genoeg?
De VVD diende afgelopen dinsdag een motie in om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie volledig over te nemen in ALLE nieuwe beleidsvoorstellen. De vage doelstellingen, onduidelijke  financiën  en niet meetbare resultaten in het Gebiedsgericht Werken (GGW)  zorgden voor stevige aanbevelingen in het rekenkamercommissierapport ter verbetering van raad en college. Het SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (of…
Aankoop appartementsrecht voormalige Albert Heijn
 
Aankoop appartementsrecht voormalige Albert Heijn
Waar zal dit 1e dominosteentje toe leiden? Hebben we “the camel nose in the tent”? Het college heeft het voornemen om het appartementsrecht aan te kopen voor Henseniusplein 7 en Gouden Leeuwplein 10, de voormalige Albert Heijn. VVD Venray is tegen deze aankoop. Ons belangrijkste bezwaar is dat het college hier het “domino-principe” als strategie…
Uitwerking regionale energievisie
 
Uitwerking regionale energievisie
Weinig visie; als verkennende studie okay, maar al achterhaald. Tijd om aan de slag te gaan. De energietransitie is voor de VVD Venray een van de ingrijpendste onderwerpen voor de komende jaren / decennia, ook op gemeentelijk niveau. We hebben tot nog toe veel te veel achter de feiten aangelopen en dat moet gaan veranderen.…
Gemeentelijke “ruimte voor ruimte-regeling”
 
Gemeentelijke “ruimte voor ruimte-regeling”
Probaat middel om woon- en leefklimaat te verbeteren, niet zielig zijn met werkingsgebied De VVD Venray stemt in met de vernieuwde gemeentelijke “ruimte voor ruimte-regeling”. Daarmee wordt, in ruil voor de beëindiging van intensieve veehouderijbedrijven, de bouw van woningen toegestaan. Primair doel van de regeling is de verbetering van het  woon- en leefklimaat in de…
Motie D’66 “kinderpardon”
 
Motie D’66 “kinderpardon”
Symboolpolitiek, herhaling van zetten Afgelopen mei is een motie over een nieuw kinderpardon in de raad aan de orde geweest. En nu weer. Wat de VVD Venray betreft symboolpolitiek en daar doe wij niet aan mee. Het voegt niets toe en we gaan er als gemeenteraad niet over. Ook inhoudelijk zijn we het niet mee…
Heldere en meetbare doelstellingen
 
Heldere en meetbare doelstellingen
Heldere en meetbare doelstellingen, ook in het sociaal domein. In Venray besteedt de gemeente jaarlijks 120 – 130 miljoen euro. Dat is een kleine 3000 euro voor iedere inwoner van Venray. De helft daarvan wordt uitgegeven aan het zogenaamde sociale domein, dit gaat over zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. Vroeger viel dit onder…
Hoe staat Venray er financieel nu écht voor?
 
Hoe staat Venray er financieel nu écht voor?
De gemeenteraad heeft de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Het college bestuurt (draagt zorg voor de uitvoering) en moet normaal gesproken verantwoording afleggen. Dat geldt zeker ook ten aanzien van de gemeentefinanciën. De VVD Venray neemt haar verantwoordlijkheden serieus. Daarom heeft ze voor u in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college over de gemeentefinanciën.…