Nieuws

Boerenverstand in Europa
 
Boerenverstand in Europa
Om vandaag de dag een goede boer te zijn heb je meer nodig dan een gezond boerenverstand. Ingewikkelde wet- en regelgeving, milieu eisen en internationale handelsverdragen maken goed boeren tot een ware uitdaging. Land- en Tuinbouw is een belangrijke pijler onder de Noord-Limburgse economie met een hoge  toegevoegde waarde in de versproductie van tuinbouwbouwproducten. Daarnaast…
Agrarische bedrijven horen op het platteland
 
Agrarische bedrijven horen op het platteland
Dinsdag 7 mei heeft de commissie wonen gesproken over een eerste aanzet richting beleid over grootschalige agrarische bedrijvigheid in het buitengebied. Het is best een uitdaging om beleid te ontwikkelen waar breed draagvlak voor is omdat de belangen soms uiteenlopen. We zullen dus keuzes moeten maken om tot een evenwichtige visie op het gebruik van…
Draagvlak zonnepark komt niet aanwaaien
 
Draagvlak zonnepark komt niet aanwaaien
De gemeente Venray wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Dat klinkt abstract, maar als je in kaart hebt hoeveel energie je wil – en kan – besparen, kan je precies uitrekenen hoeveel energie er moet worden verduurzaamd en wat daarvoor nodig is.  Een aantal hectare zonnepanelen bijvoorbeeld. VVD Venray is zich bewust van de noodzaak tot…
Jongerencentra, vóór en dóór de jeugd.
 
Jongerencentra, vóór en dóór de jeugd.
De jeugd heeft de toekomst, maar pakt ze die ook? Dat is de hamvraag. VVD Venray stemde de vorige raadsvergadering in met het beschikbaar stellen van geld voor een opdracht voor een meerjarig toekomstplan voor de jongerencentra. We gunnen de jeugd een steuntje in de rug. Het is goed dat ze professionele hulp krijgt om…
Aldi: nieuwe ronde, nieuwe kansen?
 
Aldi: nieuwe ronde, nieuwe kansen?
Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad het collegevoorstel om de Aldi te vestigen op de locatie Dokter Poelsschool afgewezen. Is dat erg? Of biedt dat een kans voor een betere oplossing? Waar voor de andere partijen het debat ging over de voor- en nadelen van de locaties Toverbal en Dokter Poelsschool, ging het voor de VVD-Venray…
Bibliotheekgate
 
Bibliotheekgate
Bibliotheken zijn tegenwoordig geen grote stoffige ouderwetse gebouwen boordevol met boeken meer maar moderne dienstverleners waar het delen van kennis en de sociale culturele functie belangrijker wordt dan het uitlenen van boeken.  De recente geschiedenis in Venray (met BiblioNu) heeft ons geleerd dat deze transformatie niet zomaar geregeld -, laat staan zomaar financieel sluitend te…
Inburgeren van statushouders
 
Inburgeren van statushouders
De VVD Venray organiseerde onlangs een studiemiddag over inburgering. De Gemeente, Kusters Scholing (lesprogramma) en 2Switch (praktijkleerbedrijf) gaven informatie over de inhoud van het programma en de geboden begeleiding. Conclusie; in Venray inburgeren loopt prima. De inburgeraar volgt bij Kusters 3 halve dagen per week lessen en bij een praktijkleerbedrijf wordt ook minimaal 3 halve…
Bij de politie…
 
Bij de politie…
Moet je niet te vaak komen, toch ben ik blij dat ik het bureau in Venray heb mogen bezoeken, met de VVD Venray. We werden hartelijk ontvangen door teamchef Jan de Rooij en hij vertelde ons over 2 culturen die samengaan: politie Venray en Gennep.Een korps dat een regio bedient met een grote afstand tussen…
Dank voor uw stem!
 
Dank voor uw stem!
Het is een vroege zondagmorgen eind januari, nog niet helemaal wakker en de ogen nog half dichtgeknepen sta ik op het dorpsplein voor de kerk. De kerkklokken luiden en de mensen lopen naar de vroege mis op de zondagochtend. Een enkeling spreekt me aan wat we aan het doen zijn. “We nemen een campagnefilmpje op…