Nieuws

Heldere en meetbare doelstellingen
 
Heldere en meetbare doelstellingen
Heldere en meetbare doelstellingen, ook in het sociaal domein. In Venray besteedt de gemeente jaarlijks 120 – 130 miljoen euro. Dat is een kleine 3000 euro voor iedere inwoner van Venray. De helft daarvan wordt uitgegeven aan het zogenaamde sociale domein, dit gaat over zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. Vroeger viel dit onder…
Hoe staat Venray er financieel nu écht voor?
 
Hoe staat Venray er financieel nu écht voor?
De gemeenteraad heeft de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Het college bestuurt (draagt zorg voor de uitvoering) en moet normaal gesproken verantwoording afleggen. Dat geldt zeker ook ten aanzien van de gemeentefinanciën. De VVD Venray neemt haar verantwoordlijkheden serieus. Daarom heeft ze voor u in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college over de gemeentefinanciën.…
Algemene beschouwingen
 
Algemene beschouwingen
Algemene beschouwingen programmabegroting 2019 “Een gezonde toekomst voor Venray” De VVD fractie heeft zich op onderstaande 14 punten uitgesproken over deze programmabegroting. 1 Toegankelijkheid van de aangeboden programmabegroting 2 Samenloop collegeprogramma & programmabegroting 3 Langetermijn doelstellingen college 4 Energietransitie 5 Veiligheid 6 Economie als 4e rode draad? 7 Woningbouw en vestigingsklimaat Venray 8 Huisvesting arbeidsmigranten…
Ruimte voor Ruimte regeling
 
Ruimte voor Ruimte regeling
Prima instrument om overlast rondom woonkernen te reduceren, discussie over toepassingsregels In het verleden is gebleken dat de “ruimte voor ruimte”-regeling een goed instrument is om de milieukwaliteit rondom woonkernen te verbeteren. In het voorstel komen echter alleen bedrijven in aanmerking die 10 of meer woningen belasten. Vanwege discussie over het amendement om de regeling…
Vaststelling bestemmingsplan Rouwkuilenweg / Steegse Peelweg Ysselsteyn
 
Vaststelling bestemmingsplan Rouwkuilenweg / Steegse Peelweg Ysselsteyn
Goede ondernemers kijken naar de toekomst Agrarische onderneming investeert om kosten te reduceren, om de afzet te verbeteren en om extra meerwaarde aan zijn eindproduct toe te kunnen voegen. De VVD stemt dan ook in met de wijziging van het bestemmingsplan om de mogelijkheid te bieden de champignonkwekerij uit te breiden met een compostdrogerij, een…
Thorbeckepenning voor John Niessen
 
Thorbeckepenning voor John Niessen
Bij het afscheid van John Niessen als Vice voorzitter van de VVD Regio Zuid is hij onderscheiden met de Thorbeckepenning. De Thorbeckepenning is een onderscheiding die door het Hoofdbestuur van de VVD alleen in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend. Hierbij zijn diverse criteria van belang zoals het meer dan 20 jaar actief zijn geweest binnen de…
Verkoop woning Lollebeekweg
 
Verkoop woning Lollebeekweg
Gemeente als woningmakelaar geen succes. Met de voorgestelde verkoop van de woning Lollebeekweg 60 voor € 200.000, terwijl de taxatiewaarde € 275.000 bedraagt, kan de VVD niet instemmen. In de huidige (overspannen) woningmarkt is een verkoop van bijna 30% onder de taxatiewaarde niet bepaald een groot succes te noemen. De gemeente kiest ervoor om dit soort…
Initiatief huisvesting arbeidsmigranten
 
Initiatief huisvesting arbeidsmigranten
Goed initiatief dat hopelijk verlichting kan brengen in de lastige problematiek van huisvesting van arbeidsmigranten. In de aanloop naar de verkiezingen is een en andermaal gebleken dat de gemeente geen idee heeft hoeveel arbeidsmigranten (ordegrootte 5.000) er in Venray verblijven, waar deze zich bevinden en wat de kwaliteit is van hun huisvesting. Dat is onacceptabel.…
Verkoop school Castenray
 
Verkoop school Castenray
Behoud school als kenmerkend gebouw, zinvolle bestemming: goed voor Castenray. De VVD stemt in met de verkoop van de voormalige basisschool aan Stichting Residence de Stek. Het is goed om dit kenmerkende gebouw waar veel inwoners van Castenray hun eerste schooljaren hebben doorgebracht op deze manier te kunnen behouden voor het dorp. De nieuwe bestemming…