Nieuws

Dank voor uw stem!
 
Dank voor uw stem!
Het is een vroege zondagmorgen eind januari, nog niet helemaal wakker en de ogen nog half dichtgeknepen sta ik op het dorpsplein voor de kerk. De kerkklokken luiden en de mensen lopen naar de vroege mis op de zondagochtend. Een enkeling spreekt me aan wat we aan het doen zijn. “We nemen een campagnefilmpje op…
Regeling “verplaatsen agrarische bedrijfswoningen”
 
Regeling “verplaatsen agrarische bedrijfswoningen”
VVD-Venray stemt voor de regeling “verplaatsen agrarische bedrijfswoningen”. We willen graag zien dat agrariërs die naar een dorpskern willen verhuizen hierin geholpen worden. Dit als onderdeel van de Visie Veehouderij.Dit zal niet gedaan worden met (uw) geld, maar met een regeling die dit mogelijk maakt.Nu zien we woningen verpauperen, volgestopt worden met arbeidsmigranten of dat…
Gemeentelijk vastgoed blijft in nevelen gehuld
 
Gemeentelijk vastgoed blijft in nevelen gehuld
Bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed vinden burgemeester en wethouders én een meerderheid van de gemeenteraad meer transparantie niet nodig, of misschien wel gewoon ongemakkelijk. Onlangs heeft onze Rekenkamercommissie de gemeenteraad geadviseerd om de spelregels bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed aan te scherpen. Dit advies is afgelopen week echter deskundig naar de prullenbak geholpen.…
Vage prestatieafspraken met Wonen Limburg
 
Vage prestatieafspraken met Wonen Limburg
Voor u als huurder, starter, oudere, alleenstaande of woningzoekende is het nog niet zo gemakkelijk op de woningmarkt. Wonen Limburg heeft met gemeente Venray en Huurdersvereniging Noord-Limburg afspraken gemaakt over de betaalbaarheid en bereikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid en de leefbaarheid van (nieuwe) woningen. Ook is er aandacht voor inwoners met bijzondere kenmerken. Dit alles in…
Onze winkels elke zondag open!
 
Onze winkels elke zondag open!
Op 12 maart besluit onze Gemeenteraad over een ruimere winkelopenstelling. Samengevat; de winkels mogen voortaan elke zondag open zijn i.p.v. 12x per jaar. VVD Venray is erg blij met deze aanpassing van de gemeentelijke verordening, er komt veel minder regeldruk en meer vrijheid voor ondernemers. Wij zien het als een echte kans voor een beter…
Oostverbinding Venray
 
Oostverbinding Venray
Vóór een Veiligere, doorstromende en leefbaarder wegennetwerk. VVD Venray stemde in met het voorstel om een Oostverbinding Venray te gaan realiseren tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Dit in afwijking van het momenteel geldende Venrays Verkeers- en VervoersPlan (VVVP) uit 2007. Voor ons een duidelijke keuze omdat er veel met belanghebbenden is gesproken in…
Realisatie afbouw vakantiepark Het Roekenbosch
 
Realisatie afbouw vakantiepark Het Roekenbosch
Volgens VVD Venray moet er nu actie ondernomen worden om te vermijden dat het op termijn helemaal misgaat met het Roekenbosch.     Wat speelt er? De versnipperde eigendomssituatie op het park waarbij ieder zijn eigen belang nastreeft maakt dat er “nul kans meer is” om nog een gezond toekomstperspectief te creëren. Vanuit het perspectief van…
Bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst
 
Bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst
Uitnodiging voor bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst VVD Venray nodigt u uit voor een bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 19 januari. Bedrijfsbezoek: Locatie: ’t Roosendaal VOF, Rozendaal 2, Merselo Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Programma: 13.30 uur ontvangst door Diederik Nijenhuis, eigenaar van varkensfokbedrijf ’t Roosendaal. Er wordt iets verteld over het bedrijf en over de varkenshouderij…
Not in My backyard
 
Not in My backyard
De VVD vindt dat we de motor van de economie moeten laten draaien en we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Een goed draaiende  economie is goed voor uw portemonnee. Om al het werk te kunnen doen zijn we steeds meer afhankelijk van buitenlandse werknemers. De VVD stemde dan ook luid  ‘VOOR’ het intrekken van het beleid…