Nieuws

Verkoop woning Lollebeekweg
 

Verkoop woning Lollebeekweg

Gemeente als woningmakelaar geen succes. Met de voorgestelde verkoop van de woning Lollebeekweg 60 voor € 200.000, terwijl de taxatiewaarde € 275.000 bedraagt, kan de VVD niet instemmen. In de huidige (overspannen) woningmarkt is een verkoop van bijna 30% onder de taxatiewaarde niet bepaald een groot succes te noemen. De gemeente...
Initiatief huisvesting arbeidsmigranten
 

Initiatief huisvesting arbeidsmigranten

Goed initiatief dat hopelijk verlichting kan brengen in de lastige problematiek van huisvesting van arbeidsmigranten. In de aanloop naar de verkiezingen is een en andermaal gebleken dat de gemeente geen idee heeft hoeveel arbeidsmigranten (ordegrootte 5.000) er in Venray verblijven, waar deze zich bevinden en wat de kwaliteit is van...
Verkoop school Castenray
 

Verkoop school Castenray

Behoud school als kenmerkend gebouw, zinvolle bestemming: goed voor Castenray. De VVD stemt in met de verkoop van de voormalige basisschool aan Stichting Residence de Stek. Het is goed om dit kenmerkende gebouw waar veel inwoners van Castenray hun eerste schooljaren hebben doorgebracht op deze manier te kunnen behouden voor...
Vergroening van de gemeentelijke belasting
 

Vergroening van de gemeentelijke belasting

De VVD heeft ingestemd met een vergroening van de gemeentelijke belasting. Mensen die duurzaam energie opwekken krijgen een voordeel. Een goed signaal omdat we iets MOETEN doen in de energietransitie. Dit voor een rechtvaardige en betere wereld met een leefbaar klimaat voor ons en onze (klein)kinderen. Echter tijdigheid van de...
Beleidsplan Politie eenheid Limburg
 

Beleidsplan Politie eenheid Limburg

De VVD heeft het voorgelegde conceptbeleid van politie-eenheid Limburg naar de prullenbak verwezen. Het spreekt geen noodzaak uit voor meer blauw in Venray, Limburg Noord en geheel Limburg. De VVD ziet graag duidelijke prioriteiten voor Venray zodat we kunnen doorpakken en handhaven zoals bijvoorbeeld noodzakelijk in de “vergeten driehoek”.  ...
Vrienden van de VVD Venray
 

Vrienden van de VVD Venray

Binnen de VVD Venray zijn we op zoek naar mensen die sympathiseren met de VVD Venray en bijvoorbeeld 21 maart j.l. op de VVD gestemd hebben, om te komen tot een club ” Vrienden van de VVD Venray “ Aanleiding Door de nieuwe regionale structuur van de VVD (Venray valt...
Afscheid Trinus Dijkstra
 

Afscheid Trinus Dijkstra

Trinus Dijkstra neemt afscheid van de actieve politiek in Venray. Leden en introducées zijn van harte welkom voor een hapje en een drankje op woensdag 11 juli 2018 – aanvang 19.30 uur in Proeflokaal Goesting, Henseniusplein 13, Venray. Trinus deed voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010....
Voorjaarsnota
 

Voorjaarsnota

Voorjaarsnota & Meerjaren uitgaven- en investeringsplan 2019-2022. Beleidsarme voorjaarsnota akkoord. Stuwmeer restant-investeringskredieten. Zonder dat de effecten van het coalitieakkoord in de voorjaarsnota verwerkt zijn is deze dermate beleidsarm dat daar weinig tegen in te brengen valt. Zorgpunt is wel het stuwmeer aan restant-investeringskredieten ter hoogte van € 46.000.000. Standpunten Raadsvergadering...
Coalitieakkoord “Een gezonde toekomst voor Venray”
 

Coalitieakkoord “Een gezonde toekomst voor Venray”

VVD blij met focus op lange termijn vraagstukken, maar is kritisch op veiligheid en belastingdruk. Algemeen gebrek aan heldere doelstellingen doet vrezen voor “de waan van de dag” Het coalitieakkoord richt haar blik in een aantal opzichten verder vooruit dan 4 jaar, dat was het pleidooi van de VVD in...