Nieuws

Afscheid Trinus Dijkstra
 

Afscheid Trinus Dijkstra

Trinus Dijkstra neemt afscheid van de actieve politiek in Venray. Leden en introducées zijn van harte welkom voor een hapje en een drankje op woensdag 11 juli 2018 – aanvang 19.30 uur in Proeflokaal Goesting, Henseniusplein 13, Venray. Trinus deed voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010....
Voorjaarsnota
 

Voorjaarsnota

Voorjaarsnota & Meerjaren uitgaven- en investeringsplan 2019-2022. Beleidsarme voorjaarsnota akkoord. Stuwmeer restant-investeringskredieten. Zonder dat de effecten van het coalitieakkoord in de voorjaarsnota verwerkt zijn is deze dermate beleidsarm dat daar weinig tegen in te brengen valt. Zorgpunt is wel het stuwmeer aan restant-investeringskredieten ter hoogte van € 46.000.000. Standpunten Raadsvergadering...
Coalitieakkoord “Een gezonde toekomst voor Venray”
 

Coalitieakkoord “Een gezonde toekomst voor Venray”

VVD blij met focus op lange termijn vraagstukken, maar is kritisch op veiligheid en belastingdruk. Algemeen gebrek aan heldere doelstellingen doet vrezen voor “de waan van de dag” Het coalitieakkoord richt haar blik in een aantal opzichten verder vooruit dan 4 jaar, dat was het pleidooi van de VVD in...
Jaarverslag en de jaarrekening 2017
 

Jaarverslag en de jaarrekening 2017

Verantwoording afleggen zonder toetsing aan doelen is betekenisloos. Kernboodschappen van de accountant over financiële situatie serieus nemen. Nader onderzoek gewenst naar patroon van jaarlijkse overschotten op de begroting. Verantwoording afleggen zonder toetsing aan doelen komt neer op: “we zijn goed bezig” en “het gaat de goede kant op”. Zegt de...
Pilot intensief integraal begeleidingstraject jongeren
 

Pilot intensief integraal begeleidingstraject jongeren

Vragen Pilot intensief integraal begeleidingstraject jongeren in een kwetsbare positie “It’s the economy stupid!” De brief waarin de raad werd geïnformeerd over de redenen voor het beëindigen van de pilot om jongeren te begeleiden naar de arbeidsmarkt, maar ook het antwoord op vragen van de SP, blonk niet uit in...
Motie extra politieagenten
 

Motie extra politieagenten

Limburg én Venray karig bedeeld bij landelijke toekenning extra agenten. Raadsbrede oproep om meer extra agenten. Van de ruim 1100 extra agenten zijn er slechts 31 aan Limburg toebedeeld. Binnen College en Raad leeft het gevoel dat de ernst van de veiligheidsproblematiek in Limburg door de minister van Justitie en...
Beeldkwaliteitsplan Brabander
 

Beeldkwaliteitsplan Brabander

Gemeente betuttelt toekomstige bewoners. Amendement van Samenwerking en VVD redt het niet. In grote lijnen een prima beeldkwaliteitsplan. Maar een overheid die in detail voorschrijft  hoe burgers hun perceel moeten afscheiden betuttelt mensen. En als dan ook duidelijk is zij deze regels niet gaat handhaven ondergraaft zij daarmee haar eigen...
Locatie ALDI supermarkt
 

Locatie ALDI supermarkt

Uitwerking locaties verbreed, nog te vroeg voor één voorkeurslocatie Het voorstel om de locatie Dr. Poelsschool als voorkeurslocatie aan te wijzen voor de vestiging van de ALDI supermarkt is door de voltallige Raad bijgesteld. De uitwerking wordt verbreed met de locatie Toverbal. Bovendien gaat overleg gevoerd worden met ALDI en...
Onderzoek nut en noodzaak “in geval van nood-kaart”
 

Onderzoek nut en noodzaak “in geval van nood-kaart”

Nut en noodzaak twijfelachtig, wel informatie voor burgers via lokale media In november 2017 heeft de VVD een motie ingediend om, in navolging van de gemeente Amstelveen, ook in Venray de “in geval van nood-kaart” in te voeren. Die motie is aangehouden om meer informatie in te kunnen winnen over...