Nieuws

Oostverbinding Venray
 
Oostverbinding Venray
Vóór een Veiligere, doorstromende en leefbaarder wegennetwerk. VVD Venray stemde in met het voorstel om een Oostverbinding Venray te gaan realiseren tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Dit in afwijking van het momenteel geldende Venrays Verkeers- en VervoersPlan (VVVP) uit 2007. Voor ons een duidelijke keuze omdat er veel met belanghebbenden is gesproken in…
Realisatie afbouw vakantiepark Het Roekenbosch
 
Realisatie afbouw vakantiepark Het Roekenbosch
Volgens VVD Venray moet er nu actie ondernomen worden om te vermijden dat het op termijn helemaal misgaat met het Roekenbosch.     Wat speelt er? De versnipperde eigendomssituatie op het park waarbij ieder zijn eigen belang nastreeft maakt dat er “nul kans meer is” om nog een gezond toekomstperspectief te creëren. Vanuit het perspectief van…
Bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst
 
Bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst
Uitnodiging voor bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst VVD Venray nodigt u uit voor een bedrijfsbezoek en nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 19 januari. Bedrijfsbezoek: Locatie: ’t Roosendaal VOF, Rozendaal 2, Merselo Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Programma: 13.30 uur ontvangst door Diederik Nijenhuis, eigenaar van varkensfokbedrijf ’t Roosendaal. Er wordt iets verteld over het bedrijf en over de varkenshouderij…
Not in My backyard
 
Not in My backyard
De VVD vindt dat we de motor van de economie moeten laten draaien en we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Een goed draaiende  economie is goed voor uw portemonnee. Om al het werk te kunnen doen zijn we steeds meer afhankelijk van buitenlandse werknemers. De VVD stemde dan ook luid  ‘VOOR’ het intrekken van het beleid…
Toezegging wethouder genoeg?
 
Toezegging wethouder genoeg?
De VVD diende afgelopen dinsdag een motie in om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie volledig over te nemen in ALLE nieuwe beleidsvoorstellen. De vage doelstellingen, onduidelijke  financiën  en niet meetbare resultaten in het Gebiedsgericht Werken (GGW)  zorgden voor stevige aanbevelingen in het rekenkamercommissierapport ter verbetering van raad en college. Het SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (of…
Aankoop appartementsrecht voormalige Albert Heijn
 
Aankoop appartementsrecht voormalige Albert Heijn
Waar zal dit 1e dominosteentje toe leiden? Hebben we “the camel nose in the tent”? Het college heeft het voornemen om het appartementsrecht aan te kopen voor Henseniusplein 7 en Gouden Leeuwplein 10, de voormalige Albert Heijn. VVD Venray is tegen deze aankoop. Ons belangrijkste bezwaar is dat het college hier het “domino-principe” als strategie…
Uitwerking regionale energievisie
 
Uitwerking regionale energievisie
Weinig visie; als verkennende studie okay, maar al achterhaald. Tijd om aan de slag te gaan. De energietransitie is voor de VVD Venray een van de ingrijpendste onderwerpen voor de komende jaren / decennia, ook op gemeentelijk niveau. We hebben tot nog toe veel te veel achter de feiten aangelopen en dat moet gaan veranderen.…
Gemeentelijke “ruimte voor ruimte-regeling”
 
Gemeentelijke “ruimte voor ruimte-regeling”
Probaat middel om woon- en leefklimaat te verbeteren, niet zielig zijn met werkingsgebied De VVD Venray stemt in met de vernieuwde gemeentelijke “ruimte voor ruimte-regeling”. Daarmee wordt, in ruil voor de beëindiging van intensieve veehouderijbedrijven, de bouw van woningen toegestaan. Primair doel van de regeling is de verbetering van het  woon- en leefklimaat in de…
Motie D’66 “kinderpardon”
 
Motie D’66 “kinderpardon”
Symboolpolitiek, herhaling van zetten Afgelopen mei is een motie over een nieuw kinderpardon in de raad aan de orde geweest. En nu weer. Wat de VVD Venray betreft symboolpolitiek en daar doe wij niet aan mee. Het voegt niets toe en we gaan er als gemeenteraad niet over. Ook inhoudelijk zijn we het niet mee…