Nieuws

Uw gegevens op straat?
 
Uw gegevens op straat?
Informatiebeveiliging en privacy is een onderwerp dat steeds meer aandacht en investeringen van overheden vraagt. Dit komt door steeds meer cyberaanvallen, de grote hoeveelheid persoonsgegevens waar de gemeente verantwoordelijk voor is en de aangescherpte regelgeving. Datalekken, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, datamanipulatie en inbraak in informatiesystemen kan grote schade opleveren voor overheden, burgers en bedrijven. Deze…
Vergeten driehoek: geen pleisters plakken!
 
Vergeten driehoek: geen pleisters plakken!
VVD Venray is blij dat gemeente Venray gaat onderzoeken wat er moet gebeuren om de steeds verder escalerende overlast in de zogenaamde ‘Vergeten Driehoek’ aan te pakken. Twee koffieshops exploiteren daar een florerend miljoenenbedrijf met alle gevolgen van dien voor de omwonenden in de driehoek (Langstraat, Paterslaan en Henseniusstraat) en de straten eromheen. De overlast…
Toch advies voor de apenrots!
 
Toch advies voor de apenrots!
De participatieraad in Venray is een onafhankelijk orgaan met de taak om de gemeenteraad en het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De huidige participatieraad heeft in Venray twee kamers: Jeugd, Welzijn en Zorg (JWZ) en Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO). In de toekomst wordt de raad omgevormd tot één geheel. De manier waarop ons gemeentebestuur…
Brandweerdekking Venray moet beter
 
Brandweerdekking Venray moet beter
Branden ontwikkelen zich dynamisch, zijn onvoorspelbaar en altijd potentieel gevaarlijk. Natuurlijk zijn maatregelen zoals rookmelders bijzonder nuttig. Maar evenzeer is de tijd van belang die de brandweer nodig heeft om ter plaatse te komen en te kunnen starten met de brandbestrijding: de redding van mens en dier, het voorkomen van verdere uitbreiding en het blussen.…
Dorris van Dijck bestuurslid
 
Dorris van Dijck bestuurslid
Dorris van Dijck treedt toe tot het bestuur van VVD Maasland, het regionetwerk waar VVD Venray met zeven andere lokale VVD fracties deel van uitmaakt.
Gemeente moet het MKB koesteren en stimuleren
 
Gemeente moet het MKB koesteren en stimuleren
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) vervult een grote en waardevolle rol in de economie. Het is een bron van werkgelegenheid en innovatie. Zeker in Venray behoort het gros van de bedrijven tot het MKB en daarmee is het MKB verantwoordelijk voor het overgrote deel van onze werkgelegenheid. Volgens VVD Venray alle reden voor de gemeente…
Boerenverstand in Europa
 
Boerenverstand in Europa
Om vandaag de dag een goede boer te zijn heb je meer nodig dan een gezond boerenverstand. Ingewikkelde wet- en regelgeving, milieu eisen en internationale handelsverdragen maken goed boeren tot een ware uitdaging. Land- en Tuinbouw is een belangrijke pijler onder de Noord-Limburgse economie met een hoge  toegevoegde waarde in de versproductie van tuinbouwbouwproducten. Daarnaast…
Agrarische bedrijven horen op het platteland
 
Agrarische bedrijven horen op het platteland
Dinsdag 7 mei heeft de commissie wonen gesproken over een eerste aanzet richting beleid over grootschalige agrarische bedrijvigheid in het buitengebied. Het is best een uitdaging om beleid te ontwikkelen waar breed draagvlak voor is omdat de belangen soms uiteenlopen. We zullen dus keuzes moeten maken om tot een evenwichtige visie op het gebruik van…
Draagvlak zonnepark komt niet aanwaaien
 
Draagvlak zonnepark komt niet aanwaaien
De gemeente Venray wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Dat klinkt abstract, maar als je in kaart hebt hoeveel energie je wil – en kan – besparen, kan je precies uitrekenen hoeveel energie er moet worden verduurzaamd en wat daarvoor nodig is.  Een aantal hectare zonnepanelen bijvoorbeeld. VVD Venray is zich bewust van de noodzaak tot…