rsz_vvd_pijl_01_cmyk_kleur_1200dpi

Vrienden van de VVD Venray.

Binnen de VVD Venray zijn we op zoek naar mensen die sympathiseren met de VVD Venray. Samen vormen zij de ” Vrienden van de VVD Venray “

Aanleiding
Door de regionale structuur van de VVD (Venray valt onder de VVD Maasland) dreigt de binding met de plaatselijke VVD in het gedrang te komen. Hierdoor wordt de VVD Venray wellicht minder als lokale partij gezien. Dit leidt tot minder betrokkenheid bij de (potentiele) lokale achterban en mogelijk zelfs tot electoraal verlies wanneer het om de bezetting in de gemeenteraad gaat. 


Doel
Vrienden van de VVD Venray houdt de (potentiele) achterban betrokken bij de VVD Venray, zonder de verplichting van een landelijk lidmaatschap. Hierdoor kan de fractie beter acteren op wat speelt en klankborden bij de achterban in Venray. Daarmee worden deze inwoners beter geïnformeerd over actuele zaken die spelen binnen de gemeente en in de fractie.

Lid worden
Iedere inwoner van Venray die 12 jaar of ouder is en die zich heeft aangemeld middels het bijgaande aanmeldformulier zal als vriend worden genoteerd van de club “Vrienden van de VVD Venray”.

Deelname geeft geen verdere verplichtingen! Ook niet financieel. Door aanmelding ontvang je de nieuwsbrief van Vrienden van de VVD Venray en de uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten per e-mail.

De onlangs binnen VVD Venray opgerichte Educatie- en Activiteitenwerkgroep organiseert tenminste vijf bijeenkomsten per jaar, waarvoor alle leden met introduce(é) en ook alle vrienden uitgenodigd zullen worden.

Vul onderstaand formulier in om u als vriend aan te melden.